Columns & Weblogs

Het recente ongeluk met een hoogwerker, met helaas een dodelijk slachtoffer tot gevolg, doet bij velen meteen weer de discussie starten over normen en voorschriften. Zonder reeds de oorzaak te weten, vraag je je meteen af: zijn alle voorschriften en richtlijnen gevolgd?

Normen stellen we op om te standaardiseren en daarmee eenvoudigweg de handel te vereenvoudigen. Maar ze zijn er vooral ook om de betrouwbaarheid en veiligheid van producten en processen te waarborgen. En de behoefte aan voorschriften – zeker vanuit milieu en duurzaamheid gezien – groeit, terwijl de behoefte en bereidheid om zich eraan te houden niet echt toeneemt.

Verschuiving

Gedurende de aflopende crisis is de markt verschoven van kwaliteit naar kosten. Oftewel, prijzen stonden en staan nog onder druk en er werden concessies gedaan aan kwaliteit vaak gekoppeld aan ‘minder’ aandacht voor voorschriften en regelgeving. Ook de liberalisering van de markt draagt niet altijd positief bij.

Vanuit veiligheid gezien heeft dit wel problemen en ongevallen opgeleverd hetgeen vaak weer kan leiden tot strengere regelgeving. Als je nu kijkt naar voorwaarden die worden gesteld aan verleende vergunningen, dan kun je bijna het werk of het evenement kostentechnisch niet meer uitvoeren. Het is dan ook zaak om vanuit o.a. de branche het gebruik en toepassing van normen, richtlijnen en voorschriften te promoten en het volgen, interpreteren en toepassen ervan gemakkelijker te maken. Ook de discussie over certificering moeten we intensiveren.

Wegwijs

Ook opdrachtgevers dienen wegwijs gemaakt te worden zodat ze aan de aanbiederskant ‘het kaf van het koren kunnen scheiden’ en hun eigen risico’s beperken. Zo nemen vertegenwoordigers vanuit Uneto-VNI Vakgroep Lichtreclame deel aan normcommissies, geeft men voorlichting over richtlijnen aan leden en lobbyt via de European Sign Federation (ESF) in Brussel. En dit onder meer vanuit de promotie van veiligheidsaspecten maar tevens vanuit duurzaamheid. Ook in onze bijeenkomsten halen we actuele onderwerpen naar voren als BREEAM, EMC en andere.

Richtlijn Lichthinder

In nummer 4 van Sign+ Magazine is een interview opgenomen met Koen Smits over de nieuwe richtlijn lichthinder. In aanvulling hierop heeft de vakgroep reeds zijn eigen interpretatie hiervan, specifiek gericht op de lichtreclametoepassingen, uitgegeven (info Vakgroep). Dit is een snelle wegwijzer voor gebruikers zonder dat ze de gehele, redelijk prijzige, richtlijn moeten aanschaffen en doorworstelen.

Voor wat betreft het aantonen van het voldoen aan de lichthinderrichtlijn zal het meer en meer aankomen op ‘bewijs’ metingen. Vanuit ESF lopen reeds initiatieven om te komen tot betaalbare meetinstrumenten en software.

We moeten vanuit onder andere onze maatschappelijke verplichtingen zorgen dat men normen, voorschriften en richtlijnen niet als een last ziet, maar meer zoals de belastingdienst redeneren: ‘leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’.

Ton van der Schoot
Uneto-Vni, Vakgroep Lichtreclame

Inschrijven nieuwsbrief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *