Het Digitaal Lexicon geeft een uitleg van termen die gebruikt worden in digitale technieken.

A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z|

 

A

AA (Author’s alteration)

Veranderingen, anders dan correcties van fouten, binnen een beeld. Hierdoor ontstaat een afwijking van het origineel.

A/D- converter

Zet analoog naar digitaal om. Bijvoorbeeld: een scanner zet een foto (analoogsignaal) om naar een digitaal signaal, dat in een computer verder bewerkt kan worden.

Adressable resolution

De grootst mogelijke resolutie (aantal beeldpunten of pixels) die een beeldbewerkingsstation bewerken kan.

Additive primaries

Rood, groen en blauw licht (RGB). Zij geven, in gelijke delen toegevoegd, wit licht.

Airbrush

Instrument voor sproei-effecten bij beeldbewerking. Verschillende airbrush-varianten zijn beschikbaar voor beeldbewerking, beeldmontage en bijzondere effecten.

Aliasing

Ongewenste effecten (m.n. hoekige randen langs diagonalen of curven) die bij dataconversie ontstaan.

Analoog

Wisselstroomsignaal.

Anamorphic distortion

Mathematisch gedefinieerde verandering van een omtrek binnen een beeld.

Anti-aliasing

Een computerfunctie die hoekige randen langs diagonalen of curven binnen een digitaal beeld ‘gladstrijkt’.

Archive

Opslaan of archiveren van data (bv. op een ‘optical disk’) .

Artefact

Zichtbare beeldfouten, bijvoorbeeld aliasing of moiré.

Assemble

Samenvoegen van verschillende data-soorten.

ASCII

American Standard Code for Information Interchange. Internationaal tekencode die toetsenbord-input in digitale signalen omzet. De ASCII-code omvat alle letter- en getaltekens.

Terug naar ABC

B

Background processing

Achtergrond verwerking. Een proces dat op de achtergrond doorloopt, terwijl de gebruiker op de voorgrond schijnbaar gelijktijdig met ander werk bezig is.

Banding

Indeling van het kleurverloop in stappen.

Baud rate

Snelheid van de data-overdracht via een modem. Gebruikelijke snelheden zijn 1200, 2400, 9600, 14.400, 28.800 Baud. Om de overdracht in bytes per seconde te berekenen moet het Baudgetal door 8 gedeeld worden.

Bezier curves and surfaces

Een verzameling formules voor het beschrijven van gebogen lijnen (Bezier curve) en oppervlakken (Bezier surface). Voor het eerst gebruikt in 1972 om auto-oppervlakken te modelleren. Lijnen en oppervlakken worden gedefinieerd door ‘anchor points’ en ‘endpoints’ die interactief verplaatst kunnen worden. Dit maakt Bezier curves en surfaces uitermate geschikt voor grafisch ontwerp op de computer.

Binary

Getalsysteem dat gebaseerd is op twee waarden: het kent bijvoorbeeld alleen de toestanden 0 en 1.

BIOS

Basic Input/Output System. Dat deel van het besturingssysteem van de IBM PC dat op het laagste niveau als interface met randapparatuur functioneert .

Bit

Binary digIT. Kleinste informatie-eenheid in een computer, weergegeven door een 0 of een 1. Acht bits vormen één byte.

Bitmap

Beeld dat uit pixels/beeldpunten bestaat die in een rechthoekig raster gelijkmatig verdeeld zijn.

Bleed

Een illustratie of grafisch element uitbreiden tot buiten de spiegel van een pagina, dus tot in de marges van een pagina.

Blend

Vermengen. Combinatie van twee of meer kleuren zonder zichtbare overgangen.

Blur

Vervagen van de randen of lijnen van een kleurzone of tussen twee beelden om zo een continu kleurverloop te krijgen.

Bernoulli box

Magnetisch opslagmedium dat voor PC’s gebruikt wordt.

Bubble jet

Inkt-jet technologie gebaseerd op het gebruik van warmte om inkt te verdampen. De verdampte inkt wordt onder druk op het papier gespoten.

Buffer

Vluchtig geheugen in een computer. De inhoud gaat bij het uitschakelen verloren.

Byte

Standaardeenheid voor computerdata. Een byte is 8 bits.
 

Terug naar ABC

C

CAD

Computer Aided Design. Ontwerpprogramma voor de PC en de Macintosh dat onder andere gebruikt wordt door ingenieurs, architecten en grafisch ontwerpers. Beroemd voorbeeld is het AutoCAD programma.

Canvas

Beeldschermachtergrond bij grafische voorstellingen en beelden.

CD-ROM

Compact Disc Read Only Memory. Elektronisch opslagmedium met een capaciteit van ruim 600 MB. De data die hierop opgeslagen zijn, kunnen alleen gelezen worden.

CEPS

Color Electronic Prepress System.

Choke

Methode om ruimtes tussen verschillende kleuren inkt, zoals zij te zien zijn op de gedrukte pagina, te vullen. Ook: verkleinen van grafische- en beeldelementen.

Chromalin

Een ‘colourproof’ systeem van DuPont.

Chrominance

Het kleuraandeel van de pixel gebaseerd op het HSL-kleurenmodel (Hue/Saturation/Lightness) waarin helderheid geen rol speelt. Neutrale grijstinten hebben geen chrominance. De kleur is een combinatie van luminance en chrominance.

Clip Art

Gebruiksklare afbeeldingen die bij veel grafische programma’s meegeleverd worden.

Cloning

Digitaal instrument voor het maken van een exact duplicaat van bijvoorbeeld beelden of uitsneden van beelden.

CMYK

Subtractief kleursysteem dat op vier kleuren is gebaseerd: cyaan, magenta, geel en zwart (cyan, magenta, yellow, key = black).

Colour curves

Systeem voor kleurcontrole. De lijnen kunnen door individuele aanpassingen aan het beeldscherm door de gebruiker veranderd worden.

Colour depth

Kleurdiepte. Het aantal kleuren dat gelijktijdig weergegeven kan worden op een beeldscherm.

Color key©

Een 3M ‘colourproof’ systeem.

Colour mixing

Het mengen van kleuren op het beeldscherm.

Colour proof

Afdruk (Chromalin, Matchprint, ColorKey etc.) ter controle van compositie en kleur voorafgaand aan de uiteindelijke productie.

Colour scan

Kleurenscan. Het digitaliseren van een kleurendocument voor gebruik op een computer.

Colour separations

Scheiding van een meerkleurenbeeld in de vier enkelvoudige kleurenbeelden cyaan, magenta, geel en zwart.

Colour transparent

Halftoonbeeld of grafische voorstelling op film.

Composite

Samenstelling van afbeeldingen, grafische voorstellingen en tekst.

Composite image

Een foto of andere afbeelding die is opgebouwd uit een combinatie van verschillende beelden.

Compression

Compressie. Het reduceren van de totale hoeveelheid bits door codering om de beschikbare geheugenruimte te vergroten of om de overdrachtssnelheid te verbeteren.

Computer graphics

Methoden en technieken voor het construeren, manipuleren, opslaan en weergeven van door een computer gegenereerde beelden.

Connectivity

Mogelijkheid voor verschillende computers en randapparatuur om programma’s en data gezamenlijk te gebruiken.

Contouring

Ongewenst effect. Ontstaat bij onnauwkeurige data-berekening.

Contrast

Verschil tussen de donkerste en lichtste delen van een beeld.

Converting

Omzetten van een beeld van het ene kleursysteem in het andere, of van het ene dataformaat in het andere.

CPU

Central Processing Unit. Centrale verwerkingseenheid. Het hart van de computer.

Crisp

Scherp maken van delen van een beeld.

Cross-platform

Mogelijkheid om verschillende computersystemen (platforms) te gebruiken (bv. Vax, Sun, PC en Mac).

CRT

Cathode Ray Tube. Beeldscherm van een computer.

CT

Continuous Tone = halftoonbeeld. Een halftoonbeeld gebruikt één byte voor elke RGB-waarde en kan dus 256 schakeringen per kleur tonen en meer dan 16 miljoen kleuren.

CT-merge

Combinatie van twee halftoonbeelden zodat ze in elkaar over lijken te gaan.

Cut-paste

Knippen en plakken. Het verwijderen en invoegen van (delen van ) een beeld of tekst.

D

D/A converter

Omzetten van digitaal naar analoog.

DAT

Digital Audio Tape. Acht millimeter tape die vaak voor data-opslag gebruikt wordt.

DDES

Digital Data Exchange Standard. Een datacode die het uitwisselen van beelddata tussen verschillende systemen zonder conversie mogelijk maakt.

Density

Maat voor kleuraandeel in een beeld.

DIF

Data Interchange Format.

Digital

Numeriek. Data zijn gecodeerd in het binair getalsysteem.

Digital Imaging

Het creëren van een digitale kopie van een illustratie of foto.

Digital Photography

Digitale fotografie. Het fotograferen van beelden met een digitale camera, waardoor de beelden rechtstreeks digitaal opgeslagen worden in de camera.

Digital Printing

Manier van afdrukken waarbij de drukpers of printer rechtstreeks aan de computer gekoppeld is.

Digitize

Omzetten van analoge in digitale data.

Digitizing tablet (digitizer)

Een electronisch tekenblad waarop men met een pen exacte tekeningen kan maken. Het getekende verschijnt op de monitor.

Disc

Magnetisch of optisch opslagmedium (floppy disc, optical disc etc.).

Distortion

Vervorming. Ook: verandering van formaat zonder de proporties te behouden.

Dither

Techniek die gebruikt wordt bij reductie van het aantal kleuren van een afbeelding, Door, op een vooraf in te stellen wijze, bepaalde kleurwaarden toe te kennen aan pixels, wordt getracht de afbeelding een natuurlijker aanzicht te geven.

DOS

Disk Operating System. Besturingssysteem voor een computer. Gebruikelijker is tegenwoordig OS, Operating System.

Dot

Kleurpunt. Een dot heeft een vaste kleurdichtheid bij variabele grote.

Dot matrix

Printmethode waarbij beelden en lijnen door puntjes weergegeven worden.

DPI

Dots per inch. Maateenheid voor de resolutie van gedrukt materiaal. Ook: Digital Printing and Imaging Association.

Drum scanner

Optische scanner waarbij het te scannen materiaal op een drum of trommel gespannen wordt. Een smalle lichtstraal doordringt het materiaal en valt door een lens, waarachter dit licht in digitale data omgezet wordt. Drum scanners leveren hogere resolutie en kleurechtheid dan bv. Flatbed scanners.

DTP

Desk Top Publishing. Het prepareren en zetten van tekst en beeld op de computer.

Dye sublimation printer

Printer die de verschillende kleuren laat doordringen in het oppervlak van het papier. Het verschil in dekking per punt van de kleurstoffen cyaan, magenta, geel en zwart resulteert in een afbeelding waarvan de kleuren nauwelijks verschillen van die op het beeldscherm.

Dynamic range

Afstand tussen kleinste en grootste kleurdichtheid of tussen het helderste en donkerste punt die en systeem kan scannen, verwerken of afdrukken.

E

EGA

Enhanced Graphics Adaptor. Beeldscherm met relatief hoge resolutie.

EIM

Electronic Image Manipulation System. Normaalgesproken wordt daarmee een RGB-systeem bedoeld.

Element

Afbeelding, grafiek of tekst in een compositie.

Emboss

Digitaal filter bij de beeldbewerking. Laat het beeld als reliëfbeeld zien (in grijswaarden). Ook: een mechanisch proces waarbij een deel van het papier omhoog gedrukt wordt om reliëf te creëren.

Emulation

Software die op een computer eigenschappen van een (andere) computer simuleert.

Emulsion

De chemisch behandelde kant van een fotografische film.

EPS

Encapsulated Post Script (File). Een vector-georiënteerd grafisch bestandsformaat ontwikkeld door Adobe Systems. EPS heeft vaak de voorkeur voor vele computer-illustraties, vanwege zijn efficient gebruik van het geheugen en goede kleurbeheersing.

Erase

Verwijderen van data uit het geheugen of van een opslagmedium. Ook wel het verwijderen van delen van een beeld of tekst.

Ethernet

Net voor snel datatransport via coax-kabels.

Exabyte

8mm-tape voor het opslaan van grote hoeveelheden data. Exabyte-tapes kunnen tot 5 gigabyte opslaan.

F

File compression

Het reduceren van de grootte van een file door codering om een snellere dataoverdracht te bewerkstelligen of minder beslag te leggen op de aanwezige schijfruimte.

Finishing

De laatste hand die gelegd wordt aan een geprinte afbeelding, zoals lamineren of opplakken.

Flatbed scanne

r Scanner met vast plat oppervlak voor het scannen van doorzichtige en ondoorzichtige afbeeldingen. Oplossend vermogen tot 2400 dpi.

Flip

Horizontaal draaien van een beeld over 180 graden.

Flop

Spiegelen van een beeld over de horizontale of verticale as.

Flying spot scanner

Het object bevindt zich in een “donkere kamer” terwijl de lichtstraal het beeld met een raster aftast.

Font

Een compleet assortiment van een bepaalde grootte van een lettertype. Hierin inbegrepen zijn meestal hoofdletters, interpunctietekens etc..

Four-colour process

Methode van printen in full-colour die gebruik maakt van kleurscheiding. Er worden vier platen gebruikt: cyaan, magenta, geel en zwart.

Frame grabber

Insteekkaart voor een computer die het mogelijk maakt video- of TV-beelden op te slaan en te bewerken op die computer.

Frame

Eén beeldje van een video of TV-uitzending.

Freedom of Press

Vertaler van Postscript data naar pixelbeelden die gedrukt kunnen worden.

G

Gb

Gigabyte, formaat van ruim één miljoen bytes.

Gamma

Curven die het aandeel van kleur en licht in een beeld aangeven.

GCR

“Gray Component Replacement”: proces waarbij de drie kleuren cyaan, magenta en geel door zwart vervangen worden.

Generation loss

Verlies door reproductie. Dit verlies komt niet voor bij digitale dataweergave, daar er geen berekeningstussenstappen zijn.

Geometric shapes

Twee- of meerdimensionale grafische elementen waarvan de vorm wiskundig te berkenen valt.

GIF

Grafic Image Format. Een 8-bits (256 kleuren of grijswaarden) of minder computerbestandsformaat. Populair op bulletin boards en op het Internet. GIF-files worden echter zelden of nooit gebruikt voor professioneel afdrukken.

Grayscale

Het bereik in grijstinten van een zeer lichte grijs (1% dot) tot aan geheel zwart (100% dot) in stappen van 1%.

GUI

Graphical User Interface. Het werkblad van een besturingssyteem.

Global work

Bewerking die het gehele beeld betreft.

Graduated

Gelijkmatig overgaan van de ene kleur in de andere.

Grain

Zichtbare en ongewenste structuur in het beeld.

Grid

Regelmatig raster van hulplijnen om het positioneren en uitlijnen van elementen te vergemakkelijken.

H

Halftone

De reproductie van afbeeldingen, zoals fotografie of pentekening, waarbij detail en toonwaarden worden gerepresenteerd door een serie van op gelijke afstand geplaatste ‘dots’ van verschillende grootte en concentratie. De ‘dot-areas’ variëren in directe relatie met de intensiteit van de tonen die zij voorstellen. Enkele kleine ‘dots’ produceren een heldere toon, een grote concentratie van grote ‘dots’ produceert middel-tonen en schaduwen.

Hexachrome

Een kleurscheidingsproces, ontwikkeld door Pantone, dat gebruik maakt van zes in plaats van vier proceskleuren.

Highlight

Het helderste punt in een beeld.

HSB

Hue, saturation, brightness. Kleur, verzadiging en helderheid. Kleursysteem dat op deze drie criteria is gebaseerd. Maximale helderheid levert in combinatie met maximale verzadiging de meeste sprekende versie van een tint op.

HSL

Hue, saturation, lightness. Kleur, verzadiging, lichtsterkte. Kleursysteem dat op deze drie criteria is gebaseerd. Verschilt in lichte mate van HSB. Bij maximale lichtsterkte levert elke tint of verzadigingswaarde wit op. Middelmatige lichtsterkte levert de meeste sprekende versie van een kleur op.

I

Image-setter

Belichter voor kleurscheidingen, ingedeeld in twee groepen: Postscript-compatible en anderen.

Imaging

Een beeld digitaliseren door middl van een scanner, camera of een optische lezer. Ook: transformeren van beelden door etsen, kleurverandering etc. op een computer.

Ink-jet printer

Een printer die kleine druppels inkt op het papier spuit terwijl het papier de inktspuiters passeert.

Interactive

De gevolgen van handelingen van de gebruiker zijn direct op het beeldscherm zichtbaar.

Interface

In principe alles wat de communicatie tussen onderdelen van een computer of tussen de gebruiker en de computer bepaalt of vorm geeft. Een apparaat kan met het moederbord verbonden zijn door middel van een interface-kaart, maar ook het bureaublad van bijvoorbeeld Windows 95 is een interface tussen gebruiker en computer.

J

JPEG

Joint Photographic Electronic Group. A common standard for compressing image data. JPEG is not commonly used in printing because of data loss.

K

Kerning

Het aanpassen van de spatiëring tussen twee tekens.

Kilobyte

KB, 1024 bytes

Knockout

Maskeren, om een deel van het beeld los van de achtergrond te bewerken

L

LAN

“Local Area Network”, datacommunicatienetwerk van geografisch beperkte omvang (gewoonlijk ongeveer 1 km)

Laser

Acroniem voor “Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”. Een laser is een intense straal licht met een zeer kleine bandbreedte

Laser printer

Non-impact printer die gebruik maakt van een laser om ladingen, lijn voor lijn met een snelheid tot 10.000 lijnen per minuut, op een fotogeleidend oppervlak van een rol aan te brengen; droog poeder dat zich vast zet op de geladen delen van het oppervlak, wordt aangebracht, overgebracht op het papier en door middel van hitte vastgezet.

LASER PROOFS

Zwart-wit of CMYK non-film proofs die uitgedraaid kunnen worden als composiet of als kleurscheidings-sheets. Laser proofs worden gebruikt om spelling, grammatica, beeldplaatsing en juiste kleurscheiding te controleren

Lateral reverse

Een over de verticale as gespiegeld beeld

Leading

De afstand, in punten gemeten, tussen opeenvolgende regels

Local work

Beeldbewerking in een afgebakend bereik

LPI

Aantal lijnen van dots per lineaire inch. Maat voor de oplossing (resolutie) van een gedrukt beeld

Luminance

Lichtwaarde van een kleur

LUT

“Look up tables”. Hulpmiddel bij digitale beeldbewerking, met name bij de kleurbewerking

M

Mac

Afkorting voor Macintosh, veel gebruikte computer in de grafische wereld

Magnify

Vergroten

Mask

Maskeren. Creëren van een tijdelijke uitsnede uit het beeld die de beeldbewerking tot dit deel van het beeld beperkt

Mass storage

Opslagmedia bedoeld voor de opslag van grote hoeveelheden gegevens

Matrix

Hulpmiddel voor het vereenvoudigen van weergave en berekening van meerdimensionale verhoudingen tussen data die in veelvoudige afhankelijkheid van elkaar staan

MB

Megabyte. 1024 KB

Merge

Samensmelten van twee beelden

Mirror

Spiegeling

Modem

Modulator-demodulator. Apparaat dat de overdracht van data tussen twee computers over een telefoonlijn mogelijk maakt

Moiré

Ongewenst effect bij druk of filmbelichting. Het ontstaat door naast elkaar liggende identieke grafische structuren

Monitor calibration

Aanpassing van de kleurinstelling van de monitor aan de uitvoerapparaat om een betere kleurcontrole te bewerkstelligen

Monochrome

Eenkleurig, zwart-wit

Montage

Vervaardigen van een combinatie van twee beelden of van een deel van een beeld in een nieuw beeld

Morphing

Vervormen

MPEG

“Moving Picture Expert Group”. Compressiemethode voor bewegend beeld, vastgesteld door voornoemde groep

N

Negative

Negatieffilm. Alle kleuren worden door hun complementaire kleuren weergegeven

O

Object oriented

Software die het de gebruiker mogelijk maakt objecten te definiëren, aanpassen en te plaatsen

OCR

“Optical Character Recognition”. Software die gescande gedrukte of handgeschreven tekst kan herkennen

Offline storage

Verschillende dragers voor het archiveren van data

OPI

“Open Prepress Interface”. Bestandsformaat dat, van het ene systeem naar het andere, vervanging mogelijk maakt van lage-resolutie afbeeldingen door hoge resolutie afbeeldingen

Optical disk memory

Opslagmedium

Optical scanner

Apparaat dat in staat is doorzichtige en ondoorzichtige platte voorwerpen te herkennen en deze in elektronische signalen om te zetten. De signalen geven de kleurtoon en kleurintensiteit weer

Output

Output is het eindresultaat van het omzetten van elektronische bestanden in prepress materialen die gebruikt worden voor de productie van het drukwerk.

P

Paint

Het handmatig vervaardigen van afbeeldingen op een beeldscherm (bv met behulp van een digitizer), waarna de afbeelding als vectorafbeelding verder bewerkt kan worden.

PAL

“Phase Alternation Line”. Standaard TV-systeem in Europa (met uitzondering van Frankrijk) en Australië met 625 lijnen en op 50Hz

Palette

Aantal kleuren dat een computer met behulp van de grafische kaart weer kan geven. Ook de benaming van de gereedschappaletten in grafische- en beeldbewerkingsprogramma’s

Parallel port

Aansluitbus van een computer, die 8 bits zenden of ontvangen kan

PDF

“Portable Document File”. Een bestandsformaat ontwikkeld door Adobe voor het overzetten van ontwerpen van het ene naar het andere computerplatform

Peripheral

Afzonderlijk apparaat dat de gebruiksmogelijkheden van een computer vergroot, bv een scanner of een printer

Photo CD

Kodak’s digitale opslagsysteem voor foto’s. Voor weergave op een TV of computerbeeldscherm is een afzonderlijk apparaat nodig (bv CD-ROM of Kodak Photo-CD speler)

Pica

Meeteenheid gelijk aan 12 punten of 1/6 inch. Gebruikt door ontwerpers en grafische professionals voor zijn precisie

Pigment

Kleursubstantie die licht absorbeert of reflecteert

Pixel

Het kleinste weer te geven element op een computerscherm dat onafhankelijk gecodeerd kan worden voor kleur en intensiteit

Pixel Depth

De hoeveelheid data die gebruikt wordt om een pixel op een computerscherm te beschrijven. Monochroom is 1 bit, grijswaarden zijn 8 bits, RGB is 24 bits en CMYK dient 32 bits diep te zijn

PMS

“Pantone Matching System”. Standaard voor het identificeren van een kleur door middel van nummering

Point

Punt. Een meeteenheid gelijk aan 1/12 pica of 1/72 inch

Positive

Film of druk die de daadwerkelijke kleurwaarde weergeeft (dit in tegenstelling tot Negative, zie boven)

Posterization

Speciaal effect door opzettelijke beperking van het aantal kleurafscheidingen

Postscript

Adobe’s paginabeschrijvingstaal, die afbeeldingen en teksten zo vertaald dat ze op verschillende output-apparaten uitgevoerd kunnen worden

PPI

“Pixel per Inch”. Hoeveelheid gedigitaliseerde informatie gemeten in pixels per inch

Pressure sensitive pen

Drukgevoelige pen of stift. Elektronische tekengereedschap dat op een digitizer gebruikt wordt en waarvan de streek door druk beïnvloedbaar is

Process colors

Cyaan, magenta, geel en zwart

Proof

Testafdruk

Q

QuickDraw

Deel van het Macintosh besturingssysteem voor de output van afbeeldingen op beeldscherm of printer

R

RAM

“Random Access Memory”. Vluchtig werkgeheugen van een computer

Rasterization

Het omzetten van gecodeerde informatie in scanlijnen vóór het printen

RGB color model

De primaire kleuren van het licht: rood, groen en blauw, die in verschillende proporties gecombineerd kunnen worden om een wijd spectrum van kleuren te produceren

RIP

“Raster Image Processor”. Software die grafische, tekst- en beeldelementen voor de output naar de printer voorbereid

Rotating

Draaien van een element om een as

S

Saturation

Verzadiging. Geeft het aandeel van de primaire kleuren in een beeldpunt of selectie aan. Ook gebruikt voor de grijswaarde in een kleur

Scale

Verandering van afmeting over de X-as of de Y-as

SCSI

“Small Computer System Interface”. Snel, parallel dataoverdrachtssysteem tussen de computer en bepaalde randapparatuur. Oorspronkelijk voor de Macintosh, steeds vaker ook in PC’s

SECAM

“Système Electronique Couleur avec Memoire”. Standaard TV-systeem in Frankrijk en Rusland

Seed fill

Vullen van een bereik met kleur. Ook de wederopbouw van het beeldscherm na een bewerking

Separations

Kleurscheidingen voor de drukvoorbereiding

Serial port

Seriële aansluitbus voor een computer, die 1 bit tegelijk kan zenden en ontvangen

Shade

Helderheid van een beeld

Shadow

Kleurinformatie die in het donkerste deel van het beeld vervat is

Silhouetting

Tweedimensionale weergave van een omtrek, die dan met zwart gevuld kan worden en voor een lichtere achtergrond geplaatst kan worden

Smear

Uitsmeren van kleuren aan randen of in delen van het beeld, alsof zij nat zijn

Smooth

Gladstrijken van oneffenheden aan de randen van afbeeldingen

Soft-edge masking

Bewerking die een beeld scherper doet lijken

Solarization

Speciaal effect door opzettelijke beperking van het kleurenscala

Spatial resolution

Het kleinste deel van een beeld dat nog als onderdeel van het gehele beeld te herkennen is

Spray brush

Digitaal airbrush gereedschap

Spread

Vergroting van een beeld, zodanig dat er tussen heet beeld en de omgeving geen lege ruimte meer is (tegenovergestelde van

choke

)

Stenci

Uitsnedegereedschap om beelddelen te isoleren

Stripping

Monteren van enkelvoudige beelden of filmdelen voor de drukplaatvervaardiging

Stylus

Elektronisch apparaat om computerfuncties te controleren

Subtractive primaries

Subtractieve basiskleuren cyaan, magenta en geel. In gelijke delen gemengd leveren zij zwart op

Superimpose

Twee beelden over elkaar heen projecteren

Syquest

Extern en verwisselbaar opslagmedium

System

Verzameling van op elkaar afgestemde elektronische apparaten

T

Tablet

Apparaat waarop met een speciale pen getekend kan worden, waarna deze input gedigitaliseerd wordt en op het beeldscherm weergegeven

TARGA

“Truevision Advanced Raster Graphics Adapter”. Gangbaar beeldbestandsformaat

Texture

Elektronisch nagebootste oppervlaktestructuur

TIFF

“Tagged Image File Format”. Veelgebruikt beeldbestandsformaat

Tint

Kleuraandeel

TIPS

“Truevision Image Processing Software”. Tekenprogramma

U

UCA

“Undercolour Addition”. Elektronische functie voor het compenseren van het verlies aan kleurdichtheid

UCR

“Undercolour Removal”. Bij proceskleurenprinten: het reduceren van de hoeveelheid cyaan, magenta en geel waar zwart geprint moet worden om plaata te maken voor zwart

USM

Unsharp Masking. Bewerking die de gedetailleerdheid en contrast van een beeld vergroot door de dichtheid van lichte randen te verminderen en die van donkere randen te vermeerderen

V

Vector

Een geordende set van reële getallen waarvan ieder getal een afstand weergeeft op een coördinaten-as

Vector graphic

Een beeld gegenereerd door een object-georiëteerd programma die individuele beelden behandeld als mathematische data en dus tekeningen opslaat als een serie instructies in de vorm van: “teken een lijn van a naar b”

VGA

“Video Graphics Array”. Standaard voor weergave op een monitor

Virus

Programma dat opzettelijk zo gemaakt is dat het schade kan toebrengen aan computersystemen

W

WORM

“Write Once Read Many”. Optische schijf of CD-ROM waarop de aangebrachte gegevens onveranderbaar zijn

Workstation

Computerwerkplek

Write

Het schrijven op schijven

WYSIWIYG

“What You See Is What You Get”. Op het beeldscherm wordt weergegeven hoe het resultaat er uit zal zien

Z

Zit

Onopzettelijk gemaakte data

Zoom

Vergroten van een deel van de data op het beeldscherm om nauwkeuriger te kunnen werken