D.Signtist

“Hoe meer je weet, hoe minder je weet.” Het zijn diepzinnige woorden uit de Tao Te Ching, een verzameling Chinese wijsheden uit de 6e eeuw vóór Christus. Maar mijn God (om nog even in de sfeer te blijven), wat krijgen die woorden meer betekenis voor mij als ik de inhoud van onze vaktijdschriften probeer op te zuigen door het rietje van mijn geknepen brein, dat volgens wetenschappers nog niet eens voor 10 procent functioneert. Het typeert de snelheid van verandering in onze signbranche en hiermee ook de onwetenheid.

Wetenschappelijk lijkt de wijsheid van Lao Tse verklaarbaar. Als het niet-weten grenst aan de omvang van onze kennis, en de omtrek hiervan neemt toe, dan wordt de ruimte van het niet-weten ook groter en ontstaan méér vragen. Een redelijke vraag lijkt dan ook: wat groeit sneller, het weten of het niet-weten; de hoeveelheid kennis of het aantal vragen? Snapt u het nog? Is dit misschien wat een ander oud geschrift bedoelde met de opmerking ‘zalig zijn de armen van geest’?

Hoewel het bedrijven van wetenschap gelijk staat aan het leven met niet-weten, is er ook heel veel dat we wél kunnen weten. Ook in onze branche kennen we veelweters, betweters en veel-te-weinig-weters. Er is geen excuus meer voor onwetendheid binnen de huidige grenzen van ‘weten’ bij onze beroepsgroep. En een beroep, dát is het! Ook al heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek de signbranche nog steeds niet gedefinieerd als een aparte sector, waardoor er nog geen duidelijke rapporten beschikbaar zijn. Over onwetendheid gesproken…

Onze Nederlandse vaktijdschriften daarentegen geven een goed inzicht in de huidige kansen voor ontwikkeling en groei. Een bedrijf dat géén vakblad verschaft aan haar medewerkers of zich niet online heeft geabonneerd, kan ik echt niet meer serieus nemen. Of ze worden gelezen, zal samenhangen met het enthousiasme dat een management weet over te brengen op een team, de persoonlijke doelstellingen van de lezer, en de vereisten die worden gesteld aan een functie met beslissingsbevoegdheid. Volgens de psychologie van de koude grond zullen we echter nooit leren als we er geen werkelijke belangstelling voor hebben. In dat geval is het als met de huidige onderwijssystemen, waar 80 procent van de leerstof verloren gaat omdat de focus van de student totaal ergens anders ligt. Niet voor niets doet een groot deel van onze beroepsbevolking iets anders dan waar ze feitelijk voor geleerd heeft.

Ooit was het leven simpel. Nu is het dynamisch en uitdagend, maar soms ogenschijnlijk complex. Ook voor het brein van D. Signtist.

Wat zegt u? …wat niet weet wat niet deert? Wedden dat niet-weten u gaat deren?!

D.Signtist

Inschrijven nieuwsbrief

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *