Columns & Weblogs

Een paar weken geleden raakte ik betrokken bij een discussie over de mbo-signopleiding. Het was in een divers gezelschap van mensen uit de signbranche. Alhoewel zij verschillend naar de ontwikkeling van de afgelopen jaren keken, verraste mij de algehele stelling die vrij vlot na de aanvang van het gesprek werd geponeerd.

In het kort kwam het erop neer dat velen de mbo-signopleiding zoals hij er nu is, aan de magere kant vinden. Een enkele school levert behoorlijk opgeleide leerlingen, het merendeel presteert onder de maat. Als reactie erop werd het voorstel gelanceerd niet de bestaande scholen de opleiding te laten verzorgen, maar vanuit de signsector een eigen opleiding te starten. Alsof dat de oplossing gaat worden, gaf ik als reactie.

Financieren

Doordat de opleiding signmaker bij het Middelbaar Beroeps Onderwijs is ondergebracht, wordt een groot deel van deze educatie gecoördineerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Wil een ROC of een Vakschool de signopleiding in haar programma opnemen, dan hebben zij daarin (onder bepaalde condities) vrije keuze om dat al of niet te doen. Zo zal de school onder andere een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren om te beoordelen of er voldoende draagvlak voor is.

Vanuit de signsector zijn er in de afgelopen vijftien jaar veel ‘ondersteunende activiteiten’ geweest, maar de financiële lasten worden grotendeels gedragen door datzelfde ministerie én niet door de sector. Dat is maar goed ook, want moest de signsector het gehele mbo-scholingstraject financieren, dan zou er weinig van de grond zijn gekomen omdat het collectief draagvermogen binnen onze branche gering van omvang is. Een meerjarige mbo-signopleiding (2-jarig: signmaker, 3-jarig: allround signmaker en 4-jarig: signspecialist) krijgt namelijk ‘zonder euro’s’ geen gestalte. Dus even met een opleidingsinstituut een eigen signopleiding ontwikkelen en vervolgens een paar locaties aanwijzen waar de leerlingen zich kunnen melden, is voor onze sector niet één, maar meerdere bruggen te ver.

Achter de schermen

Achter de schermen zijn in de signsector organisaties al 15 jaar actief om van de huidige signopleiding een volwaardige opleiding in Nederland te maken. Daarvoor wordt aangehaakt bij alle faciliteiten die het ministerie van OCW hiervoor biedt.
In de signbranche is slechts een beperkte groep bedrijven die, alleen of via een collectief, mee wil betalen aan de ontwikkeling van het onderwijs. Proberen deze partijen zonder financiële support van de overheid een eigen signopleiding te ontwikkelen, dan lopen zij al snel vast omdat er nauwelijks geld beschikbaar is. Een heel praktisch argument, lijkt mij zo.

Draagvlak

Mijn advies is daarom: verbeter de bestaande opleiding, sta open voor stagiair(e)s en geef zo extra steun aan hetgeen op de mbo-scholen is ingezet. Wees blij dat er een opleiding is, want over een paar jaar is de instroom van cruciaal belang voor de aanwas van nieuw personeel. En mocht u een brancheorganisatie willen ondersteunen omdat zij eigenlijk een breder draagvlak nodig heeft voor de verdere ontwikkeling van het Middelbaar Beroeps Onderwijs, dan is mijn advies: doen.

Ron van Rijssel, directeur Si’bon en secretaris VSBN

Inschrijven nieuwsbrief

1 reactie op “De Zeepkist 7 – 2015 – Discussie over mbo-signopleiding

 1. Joop Jacobs schreef:

  Beste Ron,
  helemaal met je eens! De bereidheid om te investeren in een vakopleiding is er nauwelijks. Kan ook haast niet gezien de gemiddelde bedrijfsomvang van “onze “leden”. Een MKB breed probleem overigens.
  Ik heb me ook jaren ingezet voor betere aansluiting tussen bedrijfstak en onderwijs en de kritiek dat het onderwijs niet voldoende maatwerk levert is maar gedeeltelijk terecht. De eerste investering die we als bedrijfsleven moeten doen is stage plaatsen aanbieden, daarna natuurlijk communiceren, dus tijd vrijmaken voor de school waarmede wordt samengewerkt. Dat is al heel wat, maar als we dat allemaal zouden doen, ging het al een stuk verder. Overigens heeft ook voorheen Economische zaken de Signmaker Opleiding gefinancierd!
  Ik mocht hiervoor projectaanvrager zijn en was zeer verrast door de positieve wijze waarop de Eindhovense School/St. Lucas dit project gestalte oppakten en doorzetten!
  Joop Jacobs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *